Privacybeleid

Welkom, en bedankt voor uw interesse in Handlefy bedrijfsnaam (“Handlefy”, “wij”, “ons”, “onze”), onze website www.handlefy.com (“site”); onze mobiele applicatie (“(web-) app”) en onze diensten (tezamen, “onze diensten”, of “onze dienst”).Dit privacy beleid beschrijft welke informatie wij van u verzamelen in onze dienst, hoe wij deze gebruiken en waarom. Door gebruik te maken van onze dienst stemt u in met de privacy regelementen, zoals beschreven in dit privacy beleid.Dit privacy beleid is opgenomen in, en is onderdeel van, onze algemene voorwaarden. 

1. Gegevens welke wij via onze dienst verzamelen. 

·     Door de gebruiker verstrekte informatie. Wanneer u gebruik maakt van onze dienst kunt u persoons-, contact- en financiële gegevens aan ons verstrekken, bijvoorbeeld: NAW-gegevens, emailadressen, rekeningnummers, geboortedatum, telefoonnummer, geografische gegevens, etc. Het verstrekken van deze gegevenskan op verschillende manieren, zoals het aanmaken van een account of door het gebruiken van onze dienst.

·     “Cookies”en “automatisch vergaarde informatie”. Wanneer u onze dienst gebruikt verzamelen wij automatisch informatie over hoe u onze diensten gebruikt. Daarnaast kunnen wij één of meerdere cookies versturen naar uw mobiele toestellen, dit zijn kleine tekst bestanden. Wij versturen u zowel‘ session cookies’, als ‘persistent cookies’ Een ‘session cookie’ verdwijnt nadat u de browser heeft afgesloten, een ‘persistent cookie’ blijft opgeslagen nader u de browser heeft gesloten. Wij maken gebruik van Cookies om gegevens te verzamelen en op te slaan wanneer u gebruik maakt van onze diensten. 

·     Locatie informatie. Wij kunnen informatie verzamelen en verwerken aangaande uw daadwerkelijke fysieke locatie. Voor het vaststellen van uw locatie gebruiken wij verschillende technologieën, zoals bijvoorbeeld GPS of IP-adres.

 ·     WebBeacons en knoppen van derden. Wij kunnen inhoud of advertenties van derden toevoegen aan onze diensten, welke gebruik maken van web beacons. Web beacons staan derden toe om cookies te versturen naar uw browser. Daarnaast hebben wijknoppen van bijvoorbeeld Facebook, Twitter en Instagram geïmplementeerd in onze website. Ook al klikt u hier niet op, derden, waarvan de knoppen zijn toegevoegd op onze website, kunnen uw browser informatie lezen. Handlefy speelt geen rol in deze overdracht van data, de informatie welke wordt vergaard doorderden wordt derhalve niet aan onze database toegevoegd. 

·     Informatie via andere bronnen. Het kan zijn dat Handlefy al dan niet persoonlijke gegevens verkrijgt via derden, zoals onze aangesloten partners, adviseurs, etc.     

2. Hoe gebruiken wijde verzamelde gegevens.

In zijn algemeenheid gebruiken wij de verzamelde gegevens om onze dienst en bijhorende functies televeren, te onderhouden, te beveiligen, te verbeteren, om nieuwe diensten te ontwikkelen en om Handlefy en onze gebruikers te beschermen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om gepersonaliseerde inhoud aan u te kunnen leveren.Om enkele voorbeelden te noemen: 
·     Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om bijvoorbeeld het contract op te stellen, automatische incasso aan te vragen, etc. 
·     Wij gebruiken uw email adres als communicatiemiddel voor inhoudelijke zaken welke verwant zijn aan onze dienst. 
·     Wij gebruiken locatie gegevens om bijvoorbeeld automatisch locatie gerelateerde functies in te vullen.  

3. Delen van informatie en gegevens aan derden.
Wij zullen geen informatie delen met derden tenzij anders vermeldt in deze voorwaarden, met uw toestemming, of in de volgende gevallen: 
·     Wanneer u opslagdiensten boekt delen wijinformatie met betreffende opslaglocatie en vervoerders welke de opslag diensten zullen verzorgen; 
·     Wanneer u een ander persoon als contact persoon heeft aangewezen kunnen wij uw gegevens delen met deze persoon. Deze gegevens bevatten alle denkbare informatie omtrent het uitvoeren of faciliteren van onze diensten en/of opslagdiensten. 
·     Onze website en (web-)app is gebouwd, en wordt gehost, door derden. Hierdoor kan het zijn dat betreffende derden toegang hebben tot uw informatie. In zijn algemeenheid trachten wij deze gegevens stroom te beperken tot het noodzakelijke om bovengenoemde dienst aan ons te leveren. 
·     Wanneer dit gevraagd wordt door overheidsinstanties, wanneer wij dit door de wet verplicht zijn of wanneer wij dit in onze overtuiging nodig achten ten behoeve van de veiligheid. 
·     Wanneer er spraken zou zijn van een overname of samensmelting met, of door, wat voor partij dan ook, kunnen wij uw gegevensdelen met betrokken partij(en).  

4. Wijzigingen
Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wanneer deze wijzigingen beperking van uw rechten tot gevolg heeft, zullen wij u opnieuw om toestemming vragen. Daarnaast zullen wij ervoor zorgen dat alle wijzigingen op deze pagina worden aangegeven. Wanneer wijzigingen dermate belangrijk zijn, zullen wij zorgdragen voor een meer opvallende kennisgeving.