Handlefy Opzegbeleid

Welkom, en bedankt voor uw interesse in Handlefy (“Handlefy”,“wij”, “ons”, “onze”), onze website www.handlefy.com (“site”); onze mobiele applicatie (“(web-) app”) en onze diensten (tezamen,“onze diensten”, of “onze dienst”). Dit opzegbeleid beschrijft hoe u onze diensten en/of opslagdiensten kunt annuleren, verlengen of opzeggen. Dit privacybeleid is opgenomen in, en is onderdeel van, onze algemene voorwaarden.

 

1.   Opzegging

1.1 Opzegging Account Handlefy

Wanneer opzegging van het account gewenst is dient u via het geregistreerde mailadres een mail te sturen naar info@handlefy.com.

 

1.2 Opzegging opslagdiensten

Het opzeggen van opslagdiensten welke wij faciliteren geschiedt door het inplannen van een afspraak ten behoeve van het retourneren van AL UW ARTIKELEN. Deze afspraak dient u IN TE PLANNEN vóór de 15de van de laatste maand, de afspraak zelf DIENT TE GESCHIEDE vóór het einde van de laatste maand. Wanneer niet voldaan wordt aan bovengenoemde eisen zal het contract van de opslagdiensten worden verlengd in overeenstemming met sectie 2.

 

2.   Verlenging

Wanneer er geen opzegging geschiedt in overeenstemming met sectie 1 van dit opzegging's beleid, zal het contract automatisch en stilzwijgend worden voortgezet met één of meerdere periodes vanéén maand.

 

3.   Annulering

Het annuleren van onze diensten én opslagdiensten dient minimaal 24 uur vóór de geplande aanvang van transport te geschieden. Wanneer de annulering niet voldoet aan genoemde tijd eis, mag Handlefy gemaakte kosten, alsmede de kosten beraamd voor transport, bij u in rekening brengen.